MORE LANGUAGES !!

Jongerenkamp
maandag 25 juli t/m vrijdag 29 juli 2011

Dit kamp is bedoeld voor de jeugd tot 18 jaar. Voor meer informatie en het inschrijfformulier kun je in de kerk terecht.

Inschrijven kan tot 1 juli 2011.

Meer informatie op de landelijke site.

 

 

Youth Boot Camp
Monday 25 July thru Friday 29 juli 2011

This Boot Camp is for adolescents until age 18. In the church you can find more information and a subscription form.

Suscription due by July 1st, 2011.

More information on the national site.