MORE LANGUAGES !!


>
Start

> Waarom komen we samen?
> Muziek en voordienst
> Lofprijzing
> Gebedsverlangens
> Oproep

> Live muziek of films
> Activiteiten op straat
> Bidden voor de Heilige Geest
> Verkondiging overal in de wereld

> Volwassen mensen laten zich dopen
> Kinderen worden opgedragen aan God
> Zondagsschool voor de kinderen

> Waarom doen we al die moeite!?
> Waarom is Jezus Christus de enige weg?
> Discipelschap & kerkplanting

Oproep

Na elke preek of aktiviteit, zoals een film- of 'n muziekavond, doen we een oproep om te reageren op hetgeen God gesproken heeft.

"Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen. En Petrus riep hun op: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. [...] Zij dan, die zijn woord aanvaardden [...] en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd". (Handelingen 2)

Hieruit blijkt dat ze een teken gaven wanneer ze een keus wilden maken .Wij vragen de mensen dit teken te geven door hun hand op te steken.