MORE LANGUAGES !!


>
Start

> Waarom komen we samen?
> Muziek en voordienst
> Lofprijzing
> Gebedsverlangens
> Oproep

> Live muziek of films
> Activiteiten op straat
> Bidden voor de Heilige Geest
> Verkondiging overal in de wereld

> Volwassen mensen laten zich dopen
> Kinderen worden opgedragen aan God
> Zondagsschool voor de kinderen

> Waarom doen we al die moeite!?
> Waarom is Jezus Christus de enige weg?
> Discipelschap & kerkplanting

Gebedsverlangens

Tijdens de gebedsverlangens bidden we voor speciale noden. Bijvoorbeeld voor mensen die God niet kennen, dat zij Jezus in hun hart gaan vragen (dat is wat bekering inhoudt), of voor genezing of voor mensen die met bepaalde zaken worstelen.

In Handelingen 4 kun je lezen dat dit een bijbels principe is.

"Bidt voor elkander; het gebed van een rechtvaardige vermag veel, omdat er Gods kracht aan verleend wordt. (Jacobus 5:16)