MORE LANGUAGES !!


>
Start

> Waarom komen we samen?
> Muziek en voordienst
> Lofprijzing
> Gebedsverlangens
> Oproep

> Live muziek of films
> Activiteiten op straat
> Bidden voor de Heilige Geest
> Verkondiging overal in de wereld

> Volwassen mensen laten zich dopen
> Kinderen worden opgedragen aan God
> Zondagsschool voor de kinderen

> Waarom doen we al die moeite!?
> Waarom is Jezus Christus de enige weg?
> Discipelschap & kerkplanting

Lofprijzing

Wij prijzen God voor al de dingen die Hij gedaan heeft & nog gaat doen in onze levens. Dat doen we met ons verstand maar ook met onze geest.
Wij prijzen Hem dan in een tong (in vreemde talen) Dit was heel gewoon in de 1e gemeente in het Nieuwe Testament.

"Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes… Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God [...] Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf." (1Korinthiers 14:1,2,4)

Loven & prijzen is eigenlijk laten zien wat God voor jou waard is.

"Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand; ik zal lofzingen met mijn geest, maar ook lofzingen met mijn verstand." (1Korinthiers 14:15)

 

Waarom klappen wij er bij?
"Alle gij volken, klapt in de handen, juicht Gode toe met jubelgeroep" (Psalmen 47:1)