MORE LANGUAGES !!


>
Start

> Waarom komen we samen?
> Muziek en voordienst
> Lofprijzing
> Gebedsverlangens
> Oproep

> Live muziek of films
> Activiteiten op straat
> Bidden voor de Heilige Geest
> Verkondiging overal in de wereld

> Volwassen mensen laten zich dopen
> Kinderen worden opgedragen aan God
> Zondagsschool voor de kinderen

> Waarom doen we al die moeite!?
> Waarom is Jezus Christus de enige weg?
> Discipelschap & kerkplanting

Waarom komen we samen?

"Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen..." (Hebreeen 10:25).

God vindt het dus heel erg belangrijk dat wij christenen samenkomen.

"Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden" (Mattheus 18:20).

 

Wij komen samen om prediking te horen…dat is horen van Gods Woord en Gods waarheid.

"Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben ?...Hoe horen zonder prediker ?...." (Romeinen 10:14)

 

Wij hebben dus prediking nodig om te kunnen groeien in geloof. De eerste christenen groeiden zo snel omdat ze bleven volharden bij de prediking van de apostelen en de gemeenschap onder elkaar.

"En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden". (Handelingen 2:42)

 

De grootste reden om samen te komen is dat christenen elkaar nodig hebben. De bijbel zegt dat de kerk het lichaam is van Jezus Christus en dat elke christen een deel is van dat lichaam.

"Het oog kan niet zeggen tot de hand: ik heb u niet nodig, of het hoofd tot de voeten: ik heb u niet nodig". (1Korinthiërs 12)

M.a.w. niemand kan christen zijn en zeggen: ik heb geen andere christenen nodig.