MORE LANGUAGES !!


>
Start

> Waarom komen we samen?
> Muziek en voordienst
> Lofprijzing
> Gebedsverlangens
> Oproep

> Live muziek of films
> Activiteiten op straat
> Bidden voor de Heilige Geest
> Verkondiging overal in de wereld

> Volwassen mensen laten zich dopen
> Kinderen worden opgedragen aan God
> Zondagsschool voor de kinderen

> Waarom doen we al die moeite!?
> Waarom is Jezus Christus de enige weg?
> Discipelschap & kerkplanting

Wij proberen bij alles wat we doen en zeggen het voorbeeld te volgen dat God ons gegeven heeft in de bijbel. Dit is geen blind opvolgen van vaste rituelen, maar de Bijbelse principes simpelweg toe te gaan passen in ons leven. We eren en danken God omdat Jezus de kracht geeft voor verandering in je leven.

Dit geeft ons een blijdschap en 'n enthousiasme, waarvan wij hopen dat het ook op u over zal slaan!

Klik op het onderwerp links voor de informatie.