Start

> Al het lijden bewijst toch dat God niet bestaat?
> Met de wetenschap kan de Bijbel toch niet betrouwbaar zijn?
> Je kunt het bestaan van God toch niet bewijzen?

> Was Jezus méér dan alleen een goede leraar?
> Gelooft er iemand nog in de duivel?
> Wie gaan er naar de hemel?

> Hebben niet alleen zwakkelingen het christelijk geloof nodig?
> Zit de kerk niet vol huichelaars?

> Geloven, wat houdt dat in?
> Zonde en God kunnen niet samen
> Gebed tot God voor vergeving, bevrijding en eeuwig leven

MORE LANGUAGES !!

Gebed tot God voor vergeving, bevrijding en eeuwig leven

Bidt dit gebed tot God met een eerlijk hart:

"Jezus, ik kom tot U. Ik erken dat ik gezondigd heb en afgedwaald ben van U. Ik wil U vragen mij te vergeven en mij schoon te wassen met Uw bloed. Ik wil U vragen in mijn hart te komen wonen en een wonder te doen. Vanaf nu wil ik Uw wil gaan doen. Ik dank U dat U mijn Redder bent. Ik bid dit alles in Jezus' Naam".

Als u een keus heeft gemaakt voor Jezus, dan willen wij u graag verder helpen om te groeien in God. U bent namelijk dan wedergeboren; u bent dan op geestelijk niveau nog erg jong, nog als een baby, en die heeft geestelijke voeding nodig om eeuwig leven te kunnen bereiken.
Een tweede reden is dat een bijbelgetrouwe kerk heel belangrijk is. Jezus is de Goede Herder en u heeft gekozen om in Zijn kudde te komen. Ieder schaap kan alleen maar verzorgd worden binnen Zijn kudde!

Als u die keus niet heeft gemaakt maar u bent nieuwsgierig of u vind het interessant, dan bent u van harte welkom op onze diensten en/of activiteiten. Voor algemene of persoonlijke vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Klik in het menu op 'Adres' voor contactgegevens.