Start

> Al het lijden bewijst toch dat God niet bestaat?
> Met de wetenschap kan de Bijbel toch niet betrouwbaar zijn?
> Je kunt het bestaan van God toch niet bewijzen?

> Was Jezus méér dan alleen een goede leraar?
> Gelooft er iemand nog in de duivel?
> Wie gaan er naar de hemel?

> Hebben niet alleen zwakkelingen het christelijk geloof nodig?
> Zit de kerk niet vol huichelaars?

> Geloven, wat houdt dat in?
> Zonde en God kunnen niet samen
> Gebed tot God voor vergeving, bevrijding en eeuwig leven

MORE LANGUAGES !!

Geloven, wat houdt dat in?

> Het christelijk geloof is gebaseerd op waarneembare feiten

> Er is sterk bewijs voor de opstanding van Jezus uit de dood

> Christenen zijn verstandige mensen en moeten zaken goed beoordelen

De eerste christenen benaderde mensen die sceptisch waren niet met 'geloof het nou maar'. Ze wezen hun erop dat ze de feitelijke, historische basis van het christelijk geloof moesten onderzoeken. De mensen uit Berea deden dit:

"...en dezen onderscheidden zich gunstig van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen of deze dingen zo waren"
(Handelingen 17:11)

Voor christenen is geloof je vertrouwen op Jezus Christus stellen. Dit geloof is gebaseerd op historisch kenbare feiten en niet op valse verwachtingen.

"Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet."
(Hebreeën 11:1)