Start

> Al het lijden bewijst toch dat God niet bestaat?
> Met de wetenschap kan de Bijbel toch niet betrouwbaar zijn?
> Je kunt het bestaan van God toch niet bewijzen?

> Was Jezus méér dan alleen een goede leraar?
> Gelooft er iemand nog in de duivel?
> Wie gaan er naar de hemel?

> Hebben niet alleen zwakkelingen het christelijk geloof nodig?
> Zit de kerk niet vol huichelaars?

> Geloven, wat houdt dat in?
> Zonde en God kunnen niet samen
> Gebed tot God voor vergeving, bevrijding en eeuwig leven

MORE LANGUAGES !!

Zit de kerk niet vol huichelaars?

Mahatma Gandhi zei eens: "Jullie christenen moeten beginnen met te leven zoals Jezus Christus. Jullie moeten jullie godsdienst in praktijk brengen zonder deze te vervalsen of af te zwakken. Jullie moeten de nadruk leggen op liefde; want de liefde is het centrum en de ziel van het christelijk geloof..."

Een christen is een zondaar die vergeving heeft ontvangen en gereinigd is van zonde door de kracht van het evangelie. De dood en opstanding van Jezus Christus maken vergeving mogelijk, toen en nu.

"Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet. (1Johannes 1:8-9)

Een hypocriet kan wel christen zijn, maar zijn of haar getuigenis als christen is in strijd met de manier waarop hij of zij leeft.

"En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen... (Mattheüs 6:5)