Start

> Al het lijden bewijst toch dat God niet bestaat?
> Met de wetenschap kan de Bijbel toch niet betrouwbaar zijn?
> Je kunt het bestaan van God toch niet bewijzen?

> Was Jezus méér dan alleen een goede leraar?
> Gelooft er iemand nog in de duivel?
> Wie gaan er naar de hemel?

> Hebben niet alleen zwakkelingen het christelijk geloof nodig?
> Zit de kerk niet vol huichelaars?

> Geloven, wat houdt dat in?
> Zonde en God kunnen niet samen
> Gebed tot God voor vergeving, bevrijding en eeuwig leven

MORE LANGUAGES !!

Hebben niet alleen zwakkelingen het christelijk geloof nodig?

Hoe sterk zijn we echt? Zet het nieuws op tv aan en je ziet de onmenselijkheid van mensen tegenover anderen: moorden, kindermisbruik, verkrachting (ook in de seksindustrie), hebzucht, machtswellust, foute rechtspraak, laster en roddel, enz... hoe is het gesteld met uw gedachtenwereld? Heeft u nooit eens af willen komen van uw eigen tekortkomingen (uw beschamende bezigheden)?

Paulus, een van de eerste oprichters van de kerk van Jezus had een krachtig motto:

"Ik vermag alle dingen in Hem (Christus) die mij kracht geeft. (Philippenzen 4:13)