Start

> Al het lijden bewijst toch dat God niet bestaat?
> Met de wetenschap kan de Bijbel toch niet betrouwbaar zijn?
> Je kunt het bestaan van God toch niet bewijzen?

> Was Jezus méér dan alleen een goede leraar?
> Gelooft er iemand nog in de duivel?
> Wie gaan er naar de hemel?

> Hebben niet alleen zwakkelingen het christelijk geloof nodig?
> Zit de kerk niet vol huichelaars?

> Geloven, wat houdt dat in?
> Zonde en God kunnen niet samen
> Gebed tot God voor vergeving, bevrijding en eeuwig leven

MORE LANGUAGES !!

Wie gaan er naar de hemel?

Sommige mensen denken dat God hen zal aanvaarden omdat ze een net, oprecht leven leiden. Maar het christelijk geloof draait om Gods vergeving van onze zonden, niet om wat wij voor anderen hebben gedaan.

De weg tot God is door Jezus Christus. Er is geen andere route.

"En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden." (Handelingen 4:12)

Iemand kan oprecht zijn, maar kan ook oprecht fout zijn.