Start

> Al het lijden bewijst toch dat God niet bestaat?
> Met de wetenschap kan de Bijbel toch niet betrouwbaar zijn?
> Je kunt het bestaan van God toch niet bewijzen?

> Was Jezus méér dan alleen een goede leraar?
> Gelooft er iemand nog in de duivel?
> Wie gaan er naar de hemel?

> Hebben niet alleen zwakkelingen het christelijk geloof nodig?
> Zit de kerk niet vol huichelaars?

> Geloven, wat houdt dat in?
> Zonde en God kunnen niet samen
> Gebed tot God voor vergeving, bevrijding en eeuwig leven

MORE LANGUAGES !!

Gelooft er iemand nog in de duivel?

Het lijkt een argument om je verantwoordelijkheden te ontlopen. De Bijbel laat echter duidelijk zien dat er demonische machten, boze geesten, bestaan. Het Hebreeuwse woord 'satan' betekent 'tegenstander' en dat woord komt 36 keer voor. Het griekse woord 'diabolos' betekent aanklager of lasteraar en dat woord komt 33 keer voor.

Archibald G.Brown: "Het bestaan van de duivel wordt in de Bijbel zo duidelijk geleerd, dat eraan twijfelen gelijk staat aan twijfelen aan de Bijbel zelf"

Iemand zei eens: "Satan wil niets liever dan dat wij geloven dat hij niet bestaat"

"Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard opdat Hij de werken des duivels verbreken zou"
(1 Johannes 3:8)