Start

> Al het lijden bewijst toch dat God niet bestaat?
> Met de wetenschap kan de Bijbel toch niet betrouwbaar zijn?
> Je kunt het bestaan van God toch niet bewijzen?

> Was Jezus méér dan alleen een goede leraar?
> Gelooft er iemand nog in de duivel?
> Wie gaan er naar de hemel?

> Hebben niet alleen zwakkelingen het christelijk geloof nodig?
> Zit de kerk niet vol huichelaars?

> Geloven, wat houdt dat in?
> Zonde en God kunnen niet samen
> Gebed tot God voor vergeving, bevrijding en eeuwig leven

MORE LANGUAGES !!

Je kunt het bestaan van God toch niet bewijzen?

In een oerwoud vond een man een horloge, hij had er nog nooit één gezien. Hij zag hoe de wijzers op een logische manier bewogen.

Hij opende de achterkant en vond daar radertjes, veren, steentjes, een anker, hefboom en wieltjes. Ook ontdekte hij hoe hij het kon laten werken door het op te winden. Hij zag dat het ingewikkelde mechaniek bewoog volgens een voorbestemd patroon. Hij dacht bij zichzelf: Ik heb dit horloge gevonden, er moet ergens een horlogemaker zijn.

Toen dacht deze man na over de wereld, met zijn vier seizoenen, over de stille planeten die in hun banen rondsuizen. Hij dacht bij zichzelf: de wereld moet ook een Maker hebben.

Thomas van Aquino

Hij was een theoloog (13e eeuw) en hij probeerde het bestaan van God te bewijzen. Hij had vijf wegen gevonden:

Argument van beweging
- Niets kan zichzelf bewegen
- Het eerst bewegende object had iemand nodig die het bewoog
- Deze eerste beweger is de Beweger, God genoemd.

Oorzaak van het bestaan
- Er bestaan dingen die veroorzaakt (of gemaakt) worden door andere dingen
- Niets kan zichzelf veroorzaken of maken
- Daarom moet er een eerste oorzaak zijn die zelf niet veroorzaakt is, God genoemd

Toevallige en noodzakelijke dingen
- Een 'toevallig' ding kan niet bestaan zonder dat een noodzakelijk ding zijn bestaan veroorzaakt.
- Het bestaan van 'toevallige' dingen maakte uiteindelijk een wezen noodzakelijk, dat wezen moest bestaan als oorzaak van het bestaan van toevallige dingen.
- Dit noodzakelijke wezen is God

Argument over perfectie
- Men kan van twee standbeelden zeggen dat het ene mooier is dan de andere.
- Het ene heeft een hogere graad van schoonheid dan het andere
- Voor elke kwaliteit (goedheid, schoonheid, kennis) moet er een volmaakte standaard zijn
- Deze volmaaktheden liggen besloten in God

De Ontwerper
- Ons verstand vertelt ons dat het heelal ontworpen moet zijn door een ontwerper
- Alle natuurwetten en de orde in de natuur is zo volmaakt, dat de ontwerper bovennatuurlijk moet zijn.
- Alle natuurwetten en de orde in de natuur en het leven zijn ontworpen en geordend door God, de intelligente ontwerper.