Start

> Al het lijden bewijst toch dat God niet bestaat?
> Met de wetenschap kan de Bijbel toch niet betrouwbaar zijn?
> Je kunt het bestaan van God toch niet bewijzen?

> Was Jezus mr dan alleen een goede leraar?
> Gelooft er iemand nog in de duivel?
> Wie gaan er naar de hemel?

> Hebben niet alleen zwakkelingen het christelijk geloof nodig?
> Zit de kerk niet vol huichelaars?

> Geloven, wat houdt dat in?
> Zonde en God kunnen niet samen
> Gebed tot God voor vergeving, bevrijding en eeuwig leven

MORE LANGUAGES !!

In een wereld van wetenschap kan de Bijbel toch niet betrouwbaar zijn?

Wetenschap en techniek hebben de wereld veranderd. Maar ze helpen niet om de betekenis van het leven te ontdekken.

Albert Einstein: "Wetenschap zonder religie is lam; religie zonder wetenschap is blind"

De Bijbel bevat heel veel bewijsbare feiten. Archeologische vondsten bevestigen de gebeurtenissen die er beschreven staan, de Bijbel bevat beschrijvingen van dinosaurussen, het is wetenschappelijk bewezen dat Jezus en de apostelen echt hebben bestaan, de Bijbel is het best overgeleverde historische materiaal (van het boek van Julius Caesar zijn slechts enkele hoofdstukken overgeleverd, maar van de Bijbel zijn complete boeken en tekstgedeelten gevonden, sommige dateren van vr de tijd van Jezus).

De evolutietheorie is inderdaad in strijd met de Bijbel, maar christelijke wetenschappers weten dat er geen conflict is tussen wetenschappelijke ontdekkingen en de Bijbel.