Start

> Al het lijden bewijst toch dat God niet bestaat?
> Met de wetenschap kan de Bijbel toch niet betrouwbaar zijn?
> Je kunt het bestaan van God toch niet bewijzen?

> Was Jezus méér dan alleen een goede leraar?
> Gelooft er iemand nog in de duivel?
> Wie gaan er naar de hemel?

> Hebben niet alleen zwakkelingen het christelijk geloof nodig?
> Zit de kerk niet vol huichelaars?

> Geloven, wat houdt dat in?
> Zonde en God kunnen niet samen
> Gebed tot God voor vergeving, bevrijding en eeuwig leven

MORE LANGUAGES !!

Al het lijden bewijst toch dat God niet bestaat?

Niemand kan zeggen dat hij volmaakt is en helemaal vrij van kwaad is. Als God al het kwaad in de wereld nu zou vernietigen, zou er dan een mens overblijven? C.S. Lewis vermoedde dat 95% van al het lijden in de wereld teruggevoerd kan worden op slechte daden van mensen.

"De Here ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen, om te zien of er één verstandig is, één die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard; er is niemand die goed doet, zelfs niet één" (Psalm 14:2-3)