MORE LANGUAGES !!

Irma

AMERSFOORT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVERZICHT

Gods genezende kracht in mijn leven begon op het moment dat ik geboren werd. De huisarts stimuleerde mijn ademhaling met een paar flinke tikken. Toen bleek dat dit niet de gewenste uitwerking had, zei hij o God niet nog een keer deze week. Op dat moment kwam de ademhaling op gang!

Ik groeide op in een gezin met drie kinderen en twee hardwerkende ouders. In de kleuterklas stierf een klasgenootje. Met alle kleuterklassen gingen wij naar de begrafenis. Het was op deze begraafplaats dat ik God voor het eerst ervaarde. Het moment dat het klasgenootje in het graf afdaalde, kwam er een angst over me heen en zag mezelf in het kistje liggen op dat moment zei ik: “Oh God waar gaat hij heen?” Op dat moment gebeurde er twee dingen:
1. De donkere wolken braken open en tussen de twee wolken door kwam een zonnestraal.
2. Ik hoorde een stem: “Wees niet bang, hij komt bij mij” (ik wist dat dit Jezus was).

Na deze ervaring met God was er iets veranderd in mij. Dit kwam tot uiting als ik voor God aan het zingen was. Op die momenten ervaarde ik een overweldigende blijdschap en vervulling in mijn ziel die groter was dan dat er in paste. Achteraf zeg ik: Gods Heilige Geest, liefde en genade werd me op die momenten gegeven.

Vanaf mijn zesde jaar kreeg ik last van epileptische aanvallen. Deze aanvallen zorgde ervoor dat mijn leerprestaties stagneerde. Vanaf mijn zesde tot mijn tiende jaar is een gat waarvan ik me slecht één ding kan herinneren. Op de christelijke school werd 's morgens uit de Bijbel gelezen, de docent las uit Marcus 5: 21- 43 (het dochtertje van Jairus). In vers 22 staat: En Hij zei tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal. Op dat moment ontving ik het geloof voor de genezing van epilepsie, het vreemde was dat ik op dat moment ook een aanval kreeg. Mijn leven ging vanaf dat moment bergafwaarts.

Op mijn 16e kwam ik het tot bekering bij Ellie en Rickerd. Op dat moment ervaarde ik weer dezelfde blijdschap als toen ik vier en zes jaar was. Vanaf dat moment begon ik mijn Bijbel af en toe te lezen en ook af en toe te bidden en het leven ging verder. Toen ik 20 jaar was en niet begreep waarom bij mij alles zo zwaar en moeizaam ging en waarom ik een last droeg waarvan ik niet wist waar die vandaan kwam, ging ik voor mijn slaapkamerraam staan en sprak de woorden uit: “God als ik iets gedaan heb wat niet goed is vergeef me”. Op dat moment brak er door de wolken een zonnestraal. Op dat moment ervaarde ik een vernieuwing in mijn hart. Vanaf dat moment kreeg ik het verlangen om elke dag de Bijbel te lezen en te gaan bidden. Hiervoor plande ik elke dag 1 uur. Op een bepaald moment las ik in de Bijbel over tongen taal, hier begreep ik niets van. Maar ik vroeg aan God wat het was, spontaan ging ik spreken in tongen.

Vier jaar later vroeg ik aan God: “God, als er echte christenen bestaan waar zijn ze dan?. Ik zie ze nergens. Ik ben bij de Nederlands-hervormde kerk geweest, de gereformeerde Kerk, Bijbelstudie groepen en ik ben ze niet tegengekomen. Waar zijn de echte christenen die leven zoals in handelingen staat waar mensen genezen worden en waarom zie ik dat niet in mijn eigen leven?”

Twee weken later kwam ik een poster tegen met een uitnodiging voor een gospelfilm. Hier ben ik naar toe gegaan en aan het eind van de film heb ik mijn leven aan Jezus gegeven. Bij deze bekering zag ik een zonnestraal door het dakraam heen, op dezelfde manier als de andere twee keren. Vanaf dat moment ging mijn leven stap voor stap beter, elke beslissing die ik nam in geloof werd beproefd of ik het wel echt geloofde. Ook het woord wat God mij gegeven had op school in de klas kwam steeds terug in mijn herinneringen. Ook is er voor mijn gebeden door middel van handoplegging.

Er brak een moment aan waarop ik erachter kwam dat ik drie maanden vergeten was mijn medicatie voor de epilepsie in te nemen. Ik heb toen een EEG laten maken, uit het EEG filmpje bleek dat er geen epileptische activiteiten meer in mijn hersens aanwezig waren. Het was een geweldige tijd om te ervaren dat God je genezen heeft en dat Hij je kwaliteiten heeft vergroot en je mogelijkheden geeft om steeds te mogen blijven ontwikkelen en groeien. Maar ook deze genezing werd op de proef gesteld. Het mooie wat ik in deze periode ervaren heb is, dat steeds het woord dat ik op de basisschool kreeg, (houd moet dochter u geloof heeft u behouden ga heen in vrede en wees genezen van u kwaal) mij gesteund heeft op de momenten dat ik aangevallen werd op het feit dat ik genezen ben.

Op dit moment kan ik een getuigenis geven dat God mij genezen heeft van de epilepsie. Ik ben vijf jaar medicatie vrij een aanval vrij, ik dank God voor het grote wonder en hoop mensen te kunnen bemoedigen die ook strijden met het geloof van genezing. God heeft me geleerd om te geloven als een kind, niet alleen voor de genezing maar voor het hele leven. Het leven met God is goed en geweldig. Ik ervaar dat het komt door zijn liefde en genade, kracht en zijn vervulling die hij uitstort in mijn hart. Al deze dingen zijn mogelijk gemaakt door het feit dat Jezus Christus stierf aan het kruis voor mijn zonden en drie dagen later opstond uit de dood. Zijn bloed heeft mij genezen op elk gebied in mijn leven. Ik dank God dagelijks voor deze gift en ik hoop en geloof dat jij de liefde van God kunt aanvaarden en ook deze redding kunt ontvangen zodat we steeds meer kunnen getuigen van Gods wonderen en tekenen in onze levens en God alle eer kunnen geven die Hem toekomt.

Ben jij degene die de moed heeft om je hart te openen voor God? Ben jij gewillig om Gods liefde te ontvangen zodat je Gods levenswijsheid in het dagelijkse leven kunt toepassen. Dan kan ik je uitervaring zeggen dat Gods inzichten je zullen overweldigen door de wonderbare feiten die staan te gebeuren.

 

Wil je ook de keus maken voor Jezus? Klik dan hier