MORE LANGUAGES !!

Ana Maria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVERZICHT

GOD GENEEST NOG STEEDS!

Met vreugde wil ik bij deze mijn verhaal doen over de gebeurtenissen omtrent mijn Braziliaanse schoonmoeder. Dit om allen, die om Gods hulp hebben gebeden en misschien tot nu toe nog niet zijn verhoord, een hart onder de riem te steken. Want God geneest nog steeds!

Er zijn in mijn ogen echter 2 soorten hulp:
- hulp, die geen uitstel duldt en waarbij God onmiddellijk ingrijpt om bijvoorbeeld het leven op aarde te verlengen en
- hulp, die op termijn zal plaatsvinden voor de gelovige, die afwacht in het volste vertrouwen, dat genezing op een door God te bepalen tijdstip zal plaatsvinden.

Mijn Braziliaanse vrouw, dochter en ik mochten God meemaken als de Grote Geneesheer in al zijn kracht en met al zijn goedheid. Hierbij het verhaal van Ana Maria uit het Braziliaanse Natal.

Ana Maria is opgegroeid en woont nog steeds in een van de armste sloppen-wijken van Natal. Het voortdurende totale gebrek aan luxe of zelfs vaak de eerste levensbehoeften heeft Ana Maria er echter nooit van weerhouden om haar geloof in de Heer op te zeggen. Integendeel, zij is een lichtend voorbeeld voor alle mensen. Ondanks haar gebrek aan studie strooit zij dagelijks met bijbelse wijsheden van hoge kwaliteit. Vaak heb ik mij verwonderd hoe de Heer door een zó eenvoudige vrouw heen werkt; zij evangeliseert op zo´n indrukwekkende wijze. Ana Maria heeft alles wat je van een volgelinge van de Heer mag verwachten: eerlijk, betrouwbaar, hulpverlenend en vooral een grote liefde voor de medemens. In mijn ogen zelfs een beetje meer: zij straalt Jezus uit in haar hele manier van doen.

Echter wat is er gebeurd? Begin 2011 liep haar gewicht sterk terug en was doktersbezoek noodzakelijk. Nu is dat in Brazilië niet gemakkelijk. Het hele zorgsysteem hinkt op 2 gedachten. Op eerste plaats is de zorg kosteloos voor iedereen. Dat klinkt goed, maar omdat het geld ontbreekt, functioneert dit bijna niet. Nachtelijke rijen zieke mensen bij de dokter om ´s morgens geholpen te worden zijn in Brazilië heel normaal. Medicijnen zijn alleen verkrijgbaar in de staatsapotheek en alleen beperkt beschikbaar op bepaalde dagen. Voor een operatie is een wachttijd van enkele jaren heel gewoon en deze hulp komt dan ook vaak veel te laat. Op de tweede plaats is er de particuliere zorg, een van een goed niveau en goed geregeld. Maar die is helaas alleen bereikbaar voor mensen die dit kunnen betalen. Hierbij geldt: eerst afrekenen,daarna hulp.

In de tussentijd ontdekte Ana een knobbel in haar hals. Door donaties kon Ana meteen doorverwezen worden naar het particuliere ziekenhuis. Ter plaatse werd een echo gemaakt, die uitwees dat Ana intussen 4 gezwellen had op de schildklier. Men kon op dat moment niet constateren of ze goedaardig of kwaadaardig waren. Hier was een biopsie voor nodig en ook deze moest ook van tevoren worden afgerekend.

Op dat moment is het 3 juli 2011 en is er in onze Evangelie Gemeente de Deur een speciale dienst met evangelist Wolter Alkema. Het motto van deze dienst is: NOG STEEDS GENEEST GOD!

In deze dienst wordt gebeden voor Ana en de Heer gevraagd om hulp. Niet zozeer om duizenden euro’s te verzamelen voor de noodzakelijke operatie, maar juist voor de totale genezing van Ana. Op het moment dat evangelist Wolter Alkema mij de hand oplegde om algehele genezing van Ana aan de Heer te vragen, voelde ik de geest van de Heer, die mij iets wilde vertellen. Op dat moment had ik echter niet door WAT! Het enige dat ik besefte was dat er een merkwaardige rust en vrede zich naderhand van mij meester maakte.

Maar nu terug naar Ana: vanuit Brazilië kwam intussen het slechte nieuws dat de biopsie was mislukt. We dachten dat Ana het slachtoffer zou zijn van de wijd verbreide corruptie, want hoe kan een biopsie nou mislukken? Het niet opsturen van het weefsel voor laboratoriumonderzoek zou immers geldelijk gewin opleveren voor de arts. Dit bleek achteraf totaal niet het geval te zijn, want de Heer had al ingegrepen, alleen was het ons nog steeds niet duidelijk!
Omdat de biopsie was mislukt vond de behandelend arts bloedonderzoek nodig.

Dan is het 10 juli 2011 en na afloop van de zondagsdienst vraagt de pastor mij hoe het gaat met mijn schoonmoeder. Ik vertelde hem het slechte nieuws dat de biopsie is mislukt en het goede nieuws dat bij een verjaardagsbijeenkomst spontaan 350 euro is opgehaald om de operatie van Ana mede te bekostigen. Tevens vertelde ik de pastor op die dag, dat ik het merkwaardige, heerlijke gevoel had, dat dit alles overbodig was en dat ik een alles overweldigende zekerheid voelde, dat God Ana zou genezen.

Op 14 juli 2011 heeft Ana een afspraak op het ziekenhuis om de uitslag van het bloedonderzoek en de te nemen stappen te bespreken. De dokter vertelt dat de biopsie is mislukt, omdat ze de gezwellen niet konden opsporen. Het bloedonderzoek heeft ook geen resultaat opgeleverd. Daar er geld voorhanden is, wordt besloten om meteen de volgend dag een nieuwe echo te maken.
Op deze echo zijn de gezwellen verdwenen, terwijl ze op de eerste echo toch duidelijk te zien zijn …
De behandelend arts spreekt van wonder en heeft geen enkele medische verklaring!

Mensen, ook bij u is genezing mogelijk. Volhardt in uw geloof en heb een rotsvast vertrouwen in uw Schepper. Dan is het een kwestie van tijd en uw gebeden worden verhoord.

Met dank aan de Heer voor zijn grote liefde,trouw en goedheid tegenover de mens en Ana in het bijzonder.

Patrick.

Maastricht, Nederland, 16 juli 2011


Wil je de keus maken voor Jezus? Klik dan hier