Home

Jezus was heel duidelijk over het belang om kinderen bij het Evangelie te betrekken. Als kinderen het goede leren te doen met de principes uit de Bijbel, zullen ze later verstandige keuzen kunnen maken. Jezus benadrukt daarbij dat ouders en volwassenen goede voorbeelden moeten zijn voor de kinderen.

(Mattheüs 21:15-16) Toen de overpriesters en de schriftgeleerden de wonderwerken zagen, die Hij deed, en de kinderen, die in de tempel riepen, zeggende: Hosanna de Zoon van David! namen zij dat kwalijk, en zij zeiden tot Hem: Hoort Gij wat dezen zeggen? Jezus zeide tot hen: Ja; hebt gij nooit gelezen: Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt Gij lof bereid?

Voor meer informatie
kun je contact opnemen met:

Pastor Hans Königs

tel. 06-26908279
e-mail: hanskonigs(at)deds.nl

Helma de Vree
Zondagsschool leidster

tel. 043-3255064
06-28708741

 

 

Groepen

Naar hoofdsite